Heling van de Ziel

Gepubliceerd op 11 april 2023 om 14:20

De uitdaging van de nieuwe tijd

Iedereen heeft het over een nieuwe wereld. De weg naar de vijfde dimensie. Maar hoe doen we dat ?

Terugkeer naar de ziel van yang naar yin
Wat er nodig is in deze tijd is terugkeren naar onze ziel. In de Chinese geneeskunde heet dit Líng.
De Oerbron vormt een eenheid uit twee delen een yin- en een yangdeel. Het yange deel van de Bron is shén. Wij vertalen dit vaak naar Spirit. Het yinne deel het Líng.

Daar wij als mens de neiging hebben alles wat yang is te aanbidden en te zien als meer waardig dan de yinne kant is er nu een Tussentijd gecreëerd. De tijd waarin we leven vanaf de Coronatijd tot ongeveer 2025 is een tussentijd waarin het oude wordt vervangen door nieuwe waarden. We gaan van yang naar meer yin om de balans weer recht te trekken.

Heling van de ziel
In deze tijd is het de bedoeling dat we onze yinne kant, de zielskant, weer opzoeken en cultiveren. Rust en heling is nodig om een basis te leggen die ons hart dient.
Yinne kracht is belangrijk als inbedding, omdat als we dit pad niet hebben gelopen, we Spirit het yange deel van de Bron zouden misbruiken. Ons menselijk enthousiasme om altijd maar (te) snel vooruit te willenzit diep in ons verankerd.

In het Yange Spirit ligt een enorm potentieel. Het is een noodzaak deze kracht op waarde te schatten en met een integer hart in te zetten voor de hele wereld.
Daarom moeten we eerst goed weten wat goed en slecht is. Wat misbruik is en wat vervullend is. Wat het Hogere goed dient en wat niet.

Als we van binnenuit zelf weer zielsgelukkig zijn hebben we ons yin gevuld. Het van binnenuit voelen van voldoening en zingevend en liefdevol bezig zijn met respect voor al dat leeft is nu aan de orde van de dag.

De weg van de ziel

Het yinne deel van de Bron Ling is dan geëerd. Het heeft lange tijd in het donker gezeten. Door het onderdrukken van de zielskracht is het een gespleten leven gaan leiden. Seksualiteit en intimiteit zijn uit elkaar getrokken, respect en begrenzing zijn uit hun context gehaald, kracht en macht worden niet meer als twee energieën gezien maar als één. Alles heeft te maken met de intentie waarmee je energieën toepast.
Dat maakt het verschil tussen iets bruikbaars en misbruik.

Door dit onderscheidingsvermogen en als ons Yin een goede basis kent, dan heeft Spirit en ons Yang potentieel een stevig huis en kent waarachtigheid. Op die manier kunnen we scheppen zonder weer alles te zien vanuit geld en materialisme en tekorten. Omdat we van binnenuit vervuld zijn, stromen we over van liefde die de wereld in kan vloeien. Automatisch scheppen we samen meer op een integere manier die goed en fout overstijgt, zonder oordeel is en het grotere goed van iedereen dient.  

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.