Metaal

Depressie

Respect/overgave

Overmoed

Water

Angst

Onrust

Innerlijke kracht

Hout

Stagnatie

Frustratie

Vriendelijkheid

Vuur

Zinloosheid

Hyper/over enthousiasme

Harmonie

Aarde

Bemoeizucht

Vertrouwen

Stabiliteit/Pleaser